ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V naší aplikaci ChytDrazbu.cz (dále „Aplikace“) se snažíme zajistit co nejvyšší standardy ochrany. Níže se mimo jiné dočtete, jakým způsobem Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Aplikace shromažďujeme a zpracováváme.

 1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Správcem Vašich osobních údajů jsme my, společnost Chytbyt s.r.o., IČO: 08415668, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 318664.
  2. Naše kontaktní údaje jsou následující:
   1. e-mail: info@chytbyt.cz
   2. adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

  Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá svá dále popsaná práva spojená s osobními údaji.

 2. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
  1. Kdy Vaše osobní údaje získáváme:
   1. při registraci v Aplikaci;
   2. při používání Aplikace;
   3. pokud nás kontaktujete.
 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?
  1. Při registraci v Aplikaci zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:
   1. telefonní číslo;
   2. heslo;
   3. jméno a příjmení.

   Tyto osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli umožnit se registrovat a poté bez omezení užívat Aplikaci. Bez těchto údajů bychom Vám nebyli schopni umožnit přihlášení a využívání Aplikace. Telefonní číslo potřebujeme k tomu, abychom Vám na něj mohli zasílat notifikace o plánovaných dražbách nemovitostí. Dále ho uchováváme k tomu, abychom Vám mohli v případě potřeby zavolat. O bezpečnost Vašeho uživatelského účtu se nemusíte obávat. Sdělení Vašeho jména a příjmení je třeba, abychom měli rámcovou představu, s kým smlouvu uzavíráme. Navíc nám ulehčí komunikaci s Vámi a Vám zpříjemní uživatelský zážitek z komunikace s námi. Při provádění platby k zakoupení předplatného k funkčnosti Aplikace může být vyžadován také Váš e-mail, ten je vyžadován poskytovatelem platební brány k uskutečnění platby.

  2. V Aplikaci můžete zadávat kritéria k vyhledávání dražeb nemovitostí (dále „Kritéria“). Svá Kritéria můžete kontrolovat i měnit. Informace o používání Aplikace zpracováváme k zajištění funkčnosti Aplikace. Potřebujeme je k tomu, abychom věděli, jaké dražby Nemovitostí vyhledáváte a co Vás zajímá. Díky tomu můžeme Aplikaci stále zlepšovat.
  3. Pokud v Aplikaci zadáte Kritéria, budeme Vám na telefonní číslo posílat upozornění na plánované dražby nemovitostí, které Kritériím odpovídají. Pokud máte zájem, budeme Vám notifikace posílat také na Váš e-mail. Uvedení e-mailu je zcela dobrovolné. Váš e-mail si pak dále uchováme také k tomu, abychom Vám mohli v případě potřeby napsat.
  4. Pokud nás kontaktujete na výše uvedených adresách nebo prostřednictvím našich sociálních sítí, zpracováváme obsah Vašeho dotazu, abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo, a mohli Vám odpovědět.
 4. JAK TO, ŽE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Možnosti jsou typicky celkem čtyři:
   1. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Na základě smlouvy (registrace v Aplikaci) můžete Aplikaci používat;
   2. se zpracováním jste souhlasili;
   3. na zpracování máme tzv. oprávněný zájem;
   4. zpracování nám ukládá zákon.
  2. Aplikaci se snažíme neustále zlepšovat. Zároveň budeme rádi s Vámi udržovat přátelské vztahy. Proto si uchováme Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, případně i Váš e-mail – pokud ho uvedete, abychom se Vás mohli zeptat, jak jste s Aplikací spokojení. Dále Vás můžeme informovat o novinkách o Aplikaci a dalších novinkách, akcích a službách souvisejících s dražbami nemovitostí. Tyto informace Vám předáváme na základě našeho tzv. oprávněného zájmu. Při každém telefonátu nebo v každém e-mailu nás samozřejmě můžete požádat, abychom Vám už nevolali a nepsali. Případně můžete naše telefonáty a zasílání takových zpráv dopředu odmítnout e-mailem zaslaným na adresu info@chytbyt.cz.
  3. Pokud s tím budete souhlasit, můžeme si uchovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, případně i Váš e-mail, také pro další účely, než je uvedeno výše. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat.
 5. KDO NÁM POMÁHÁ ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?
  1. Některé osobní údaje v Aplikaci o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (poradci v oblasti PPC reklam, marketingová agentura a účetní).
  2. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí (dále „ComGate Payments, a.s.“), která v našem vztahu vystupuje jako samostatný správce; pokud budete od ComGate Payments, a.s. cokoliv potřebovat nebo se chcete jen na něco zeptat (reklamujete platbu, máte dotaz k platbám apod.), můžete jim zavolat na číslo +420 228 224 267, napsat na e-mail platby-podpora@comgate.cz, nebo poslat dopis na adresu Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí. Více informací o platební bráně ComGate najdete na https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.
  3. Využíváme zpracovatele i mimo Evropský hospodářský prostor, ale pečlivě je vybíráme tak, aby byly chráněny.
 6. JAKÉ DALŠÍ ÚDAJE A JAK ZPRACOVÁVÁME?
  1. Na našem webu používáme reklamní nástroj Facebook pixel od společnosti Facebook Ireland, Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, a to pro následující účely:
   • Měření a analýza aktivit na našem webu
   • Cílení reklam na sociální síti Facebook a jejich měření
   • Pokročilé párování
  2. Facebook pixel nám umožňuje měřit a lépe porozumět akcím, které návštěvníci na našem webu provádějí. Díky těmto informacím můžeme lépe nastavit cílení našich reklam tak, aby se zobrazovaly opravdu jen ty relevantní, a následně je můžeme i měřit a analyzovat. Kromě toho můžeme díky tomuto nástroji nastavit tzv. pokročilé párování. To funguje tak, že můžeme společnosti Facebook předat některá data o návštěvnících našeho webu, abychom ještě více vylepšili relevantnost našich reklam. Ještě před odesláním těchto dat jsou tato data zašifrovaná (zahashovaná), aby byla maximálně chráněna. Společnost Facebook je však může spárovat s uživateli této sociální sítě, a to právě pro účely zacílení naší reklamy. Data, která takto společnosti Facebook předáváme, jsou údaje, které vložíte do formulářů na našem webu (např. objednávkový či kontaktní formulář atd.)
  3. Při předávání osobních údajů se ze společnosti Facebook stává další správce, v ostatních případech jde o našeho zpracovatele. Veškeré informace ke zpracování osobních údajů ze strany společnosti Facebook najdete zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation nebo prostřednictvím vlastních uživatelských účtů.
  4. Facebook pixel zpracovává údaje z našich webových stránek pomocí marketingových cookies. Nastavení cookies na našem webu můžete upravit přes cookie lištu, případně i prostřednictvím svého prohlížeče.
  5. Informace o tom, jak s cookies pracuje společnost Facebook najdete na této adrese: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Kromě toho můžete jednotlivé zpracovatele cookies upravit například i zde: https://www.youronlinechoices.com/cz/.
 7. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
  1. Osobní údaje uvedené ve Vašem uživatelském účtu uchováváme po dobu, kdy je Váš účet aktivní; jakmile uběhne prvních 12 měsíců trvání naší smlouvy a Vy jste následně (i kdykoli potom) po více než 3 měsíce neaktivní, Váš účet smažeme a údaje uchováváme dalších 4 roky.
  2. Pokud máme některé osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete ho kdykoli odvolat. Takové osobní údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.
  3. Právní předpisy nám ukládají povinnost uchovávat některé Vaše údaje po delší dobu, kterou samozřejmě dodržujeme.
  4. Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo smažeme. Po tyto doby je chováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za poskytování služeb totiž neseme odpovědnost.
 8. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM?
  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.
  5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   1. pokud popřete přesnost osobních údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
   2. pokud osobní údaje zpracováváme neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
   3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  6. Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové osobní údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
  7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad, můžete nám napsat na e-mail info@chytbyt.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí.

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady jsme vydali dne 1.10.2022